Portāla lietotošanas noteikumi

Šie „Zveriem.lv” (tupmāk tekstā – „Portāls”) lietošanas noteikumi (turpmāk tekstā – „Noteikumi”) apraksta Portāla attiecības ar lietotājiem, kas vēlas un piekrīt izmantot Portālu un tā sniegto informāciju, kā arī to tiesības un pienākumus.

Portāla īpašnieks ir SIA „Zvēriem.lv”, reģistrācijas numurs: 43603040015

Izmantojot Portālu Jūs piekrītat Noteikumiem.

Portāla Noteikumi ir paredzēti un saistoši katram Portāla lietotājam neatkarīgi no tā vai viņš ir vai nav šī portāla reģistrēts lietotājs.


1. Privātums.

Mēs ievērojam Jūsu tiesības uz privātumu.

Visi Portālā ievietotie lietotāju personas dati tiek aizsargāti atbilstoši LR likumdošanai. Šo datu apstrāde tiek veikta ievērojot LR likumdošanā noteiktos vispārīgos personas datu apstrādes principus.

Kļūstot par Portāla lietotāju, persona piekrīt savu reģistrētā lietotāja profilā norādīto datu apstrādei.
Katrs Portāla lietotājs apzinās un piekrīt, ka viņa lietotāja profilā norādītie dati ir publiski pieejami visiem pārējiem Portāla reģistrētajiem lietotājiem, kā arī ierobežotā apjomā trešām personām (ievērojot lietotāja profilā noteikto reģistrētā lietotāja iespēju izvēlēties atsevišķu datu pieejas ierobežošanu) un, ka šo datu izmantošana nav atkarīga no Portāla.

Jūsu sākotnējais lietotāja profils satur datus, kas ir iegūti izmantojot risinājumu „Draugiem Pase”. Ar šī risinājuma palīdzību mēs iegūstam datus par Jūsu, portālā Draugiem.lv norādīto Vārdu, Uzvārdu, Iesauku un dzīvesvietu.
Rediģējot Jūsu lietotāja profilu Jūs varat norādīt informāciju par savu e-pastu un mobilā tālruņa numuru.

Šī informācija var tikt izmantota, lai sazinātos ar Jums par zveriem.lv portāla jaunumiem, akcijām un citiem īpašajiem piedāvājumiem, ja Jūs šādai saziņai esat piekrituši to apstiprinot ar attiecīgu norādi savā profilā.

Šī informācija var tikt izmantota, lai sazinātos ar Jums par zveriem.lv partneru jaunumiem, akcijām un citiem īpašajiem piedāvājumiem, ja Jūs šādai saziņai esat piekrituši to apstiprinot ar attiecīgu norādi savā profilā.
Mūsu pakalpojumu izmaksas Jums primāri tiek subsidētas no reklāmas ieņēmumiem, ko Portālam nodrošina reklāmdevēji.

Mēs nodrošinam iespēju Portāla reklāmdevējiem izmantot Jūsu norādīto vai ar „Draugiem.lv pase” risinājumu iegūto Jūsu datu profilu (vecums, dzimums, dzīvesvieta un dzīvnieki, kas ir Jūsu īpašumā), lai veiktu pēc iespējas precīzāku reklāmas ziņu mērķēšanu.

 

2. Portāla informācijas un pakalpojumu pieejamība.

Jebkuri portāla pakalpojumi un inforomācija ir piejami bez maksas vai bez maksas- noteiktā, limitētā apjomā.

Pakalpojumiem, kas ir pieejami bez maksas- noteiktā, limitētā apjomā (piemēram- attēlu skaits sadaļā „Galerijas / Manas”, tiek norādīts kāds ir bez maksas izmantojamais Jūsu informācijas publicēšanas apjoms.

Portāls neuzņemas nekādu finansiālu vai citāda veida atbildību par kaitējumu vai iespējamo kaitējumu Jums vai informācijai, kas ir uzskatāma par Jūsu autortiesību vai blakustiesību objektu, pēc tam kad Jūs to esat publicējuši Portālā, tādejādi to padarot pieejamu citiem Portāla lietotājiem.

Jebkāda veida informācijas pārpublicēšana nav pieļaujama, bez rakstveida saskaņojuma no Portāla neatkarīgi vai šī informācija var tikt uzskatīta par Portāla vai tā lietotāju autortiesību un blakustiesību objektu.

 

3. Jūsu satura un informācijas publicēšana.

Jūsu informācijas publisko pieejamību un tās apjomu Jūs varat mainīt ar attiecīgām izvēlnēm sadaļās „Dzīvnieki / Mani mīluluļi” un „Galerijas / Manas”.

Veidojot un rediģējot jūsu mīluļu profilus Jums ir iespēja rediģēt informācijas pieejamību citiem portāla lietotājiem.

 

4. Portāla drošības noteikumi.

Mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu Portāla lietošanu drošu, bet mēs neuzņemamies garantijas par to.

Lai nodrošinātu drošību Portālā mums ir nepieciešama arī Jūsu palīdzība, strikti ievērojot sekojošus noteikumus:

Jums nav atļauts sūtīt citiem Portāla lietotājiem vai citādā veidā publicēt komerciāla rakstura informāciju (piemēram: sūtīt t.s. „mēstules”) citiem Portāla lietotājiem.

Jums nav atļauta masveida lietotāju informācijas vākšana vai citāda veida piekļuve Portālam ar automatizētu risinājumu palīdzību (piemēram: infomācijas vākšanas boti, rāpuļprogrammas, utml.), bez rakstveida saskaņojuma ar portālu.

Jums nav atļauts Portālā ierosināt, realizēt vai piedalīties daudzlīmeņu mārketinga shēmās (piemēram: jebkādās piramīdveida mārketinga aktivitātēs).

Jums nav tiesību veikt vīrusu vai citu kodu augšupielādi Portālā vai kā citādi veikt darbības ar Portāla kodu.

Jums nav tiesību izmantot cita lietotāja pieejas informāciju (lietotājvārdu un paroli) lai piekļūtu Portālam, izņemot lietotājvārdu un paroli, kas pieder Jums pašam.

Jums nav tiesību traucēt, iebiedēt, terorizēt vai kā citādi uzmākties citiem Portāla lietotājiem.

Jums nav tiesību publicēt Portālā jebkādu saturu- jebkādā teksta vai audio-vizuālā formā, kas var tikt izskatīts par naidu kurinošu, vardarbīgu, biedējošu, atklāti erotisku vai pornogrāfisku.

Jums nav tiesību publicēt Portālā jebkādu saturu- jebkādā teksta vai audio-vizuālā formā, kura autortiesības nepieder Jums vai saturu, kura publicēšana citādā veidā var tikt klasificēta par autortiesību pārkāpumu.

Jums nav tiesību publicēt Portālā jebkādu saturu- jebkādā teksta vai audio-vizuālā formā, kas var tikt izskatīts par alkohola vai tabakas izstrādājumu reklāmu.

Jums nav tiesību Portālā realizēt loterijas, akcijas vai akcijas, kas satur loterijas elementus, bez iepriekšēja, rakstveida saskaņojuma ar Portālu. Ja Portāls sniedz attiecīgu saskaņojumu Jūs esat pilnībā atbildīgi par šīs loterijas, akcijas vai akcijas, kas satur loterijas elementus atbilstību atbilstošo likumu un noteikumu prasībām.

Jums nav tiesību realizēt nekāda veida darbības Portālā, kas ir nelikumīgas, maldinošas, ļaunprātīgas vai diskriminējošas.

Jums nav tiesību realizēt nekādas darbības, kas atvieglo vai veicina Portāla Lietošanas noteikumu pārkāpumus.

 

5. Citu portāla lietotāju tiesību aizsardzība.

Mēs respektējam Portāla lietotāju tiesības un gaidām no Jums to pašu.

Lietojot Portālu Jūs apņematies neveikt nekādas darbības, kas pārkāpj citu Portāla lietotāju tiesības vai jebkādā citādā veidā pārkāpj šos Lietošanas noteikumus vai likumus.

Mums ir tiesības brīdināt jebkuru Portāla lietotāju un pieprasīt tam dzēst, labot vai citādi modificēt Lietotāja saturu, ja mēs uzskatam, ka tas pārkapj Portāla lietošanas noteikumus, ir uzskatāms par neētisku  vai pārkāpj spēkā esošās likumdošanas normas.

Mums ir tiesības dzēst, labot vai citādi modificēt Lietotāja saturu, ja mēs uzskatam, ka tas pārkapj Portāla lietošanas noteikumus, ir uzskatāms par neētisku  vai pārkāpj spēkā esošās likumdošanas normas.

Mums ir tiesības liegt Lietotājam pieeju Portālam, bez jebkāda brīdinājuma, ja Portāla lietotājs rupji vai atkārtoti pārkāpj Portāla lietošanas noteikumus vai pārkāpj spēkā esošās likumdošanas normas. Šādas darbības mērķis, visos gadījumos, būs citu Portāla lietotāju tiesību aizsardzība.

Pēdējo izmaiņu datums: 2009. gada 22. decembris.


Ja Jums ir jautājumi vai ierosinājumi par Portāla lietotošanas noteikumiem, lūdzu sazinieties ar mums izmantojot adresi: support@zveriem.lv

Ja Jūs konstatējat, vai Jums ir pamatots iemesls domāt, ka kāds Portāla lietotājs pārkāpj Portāla lietošanas noteikumus, lūdzu sazinieties ar mums izmantojot adresi: policy@zveriem.lv