Jautājumi un kontakti

Kļūdu ziņojumi

Jebkāda veida kļūdu ziņojumus lūdzu raksti uz e-pasta adresi bugs@zveriem.lv

 

Ziņojumi portāla redaktoram par portāla saturu

Ja Tev ir jautājumi, idejas, ierosinājumi vai uzslavas par portāla saturu- lūdzu raksti tos uz e-pastu redakcija@zveriem.lv

 

Ziņojumi kataloga redaktoram par dzīvnieku pakalpojumu katalogu

Ja atrodi kādu kļūdu, nepilnību vai vienkārši neatrodi savu uzņēmumu mūsu katalogā- lūdzu raksti uz e-pastu katalogs@zveriem.lv

 

Reklāmas un mārketinga, u.c. līdzīga rakstura ziņojumi

Ja Tev ir vēlme izvietot reklāmu mūsu portālā, lūdzu apskati zveriem.lv reklāmas sadaļu. Ja tā tomēr nedod atbildes uz Tev esošajiem jautājumiem vai nerisina visas Tavas vajadzības- lūdzu sazinies ar portāla reklāmas nodaļu rakstot uz reklama@zveriem.lv

 

Drošības noteikumu un autortiesību pārkāpumu, u.c. līdzīga rakstura ziņojumi

Ja Tev šķiet, ka kāds portāla lietotājs pārkāpj zveriem.lv drošības noteikumus, Tavas autortiesības vai Tev ir citi līdzīga rastura ziņojumiun autortiesību pārkāpumu, u.c. līdzīga rakstura ziņojumi lūdzu raksti uz e-pasta adresi: policy@zveriem.lv

Pirms rakstīt ziņojumu mums, lūdzu pārliecinies, ka esi izlasījis zveriem.lv lietošanas noteikumus.

 

Citi ziņojumi

Jebkāda veida citus ziņojumus raksti uz support@zveriem.lv