Visi raksti

Meklēt

I Zīlēšana: kādus burtus lasa gailis?

Kāpēc vecās ābeces rotāja gailis – jo tas bija rīta un gaismas saucējs? Bet varbūt tāpēc, ka tas uzlasīja graudus kā burtus. Senos laikos cilvēki tā lika gailim „lasīt”, lai izzīlētu nākotni.

draugiem.lv

Senatnē zīlēšana plauka un zēla katrā sētā un ciemā, un bieži vien tai izmantoja mājputnus. Piemēram, senajiem grieķiem un romiešiem gaiļa dziedāšana bija laba zīme, bet vistu klaigāšana – slikta. Interesanta forma bija pareģošana ar cāļiem: cāļus izlaida no vistu kūts pie nobērtiem graudiem vai drupatām; ja tie uzreiz neskrēja pie barības, neievēroja to, izsvaidīja ar spārniem vai lidoja prom, to uzskatīja par atbildi „nē” vai sliktu zīmi. Ja cāļi metās pie barības un pat kāvās tās dēļ, tas vēstīja veiksmi un izdošanos.

Īpašā ievērībā senatnē bija gaiļi – pastāvēja dažādas metodes zīlēšanai ar gaili, kam pamatā bija māņticīga cieņa pret šo putnu. Zīlēšanu ar gaili dēvē par alektriomantiju (grieķu valodā alectryon – gailis, manteia – pareģošana). Pareģošanā iesaistīja vienu vai vairākus gaiļus, parasti – baltus. Īpašs cilvēks – pululārijs – bija atbildīgs par šo putnu barošanu un kopšanu.

Viena metode bija vērot, kā gailis uzlasa nobērtos graudus, kas varēja būt izkārtoti arī burtu formā. Secinājumus veica pēc tā, kurus burtus gailis uzknābāja, vai arī - meklējot zīmes graudu izkārtojumā, ko tas atstāja pēc maltītes.
Cita metode: gaili novietoja apļa centrā, kuram pa perimetru izkārtots alfabēts un pie katra burta nolikts grauds. Zīlētājs pierakstīja „burtus”, ko apēda gailis, lai sastādītu ziņojumu. Leģenda vēsta, ka 4.gs. pareģis Lamblikus izmantoja šo metodi, lai izzīlētu Romas ķeizaram Valentam,  kas būs viņa pēcnācējs. Gailis uz šo jautājumu atbildējis, uzlasot tikai četrus burtus: T-H-E-O. Rezultātā ķeizars licis nogalināt tūkstošiem cilvēku, kuriem vārds sākās ar šiem burtiem. (Bet beigās viņu pašu sodīja ar nāvi tā sekotājs Licīnijs.)
Alektriomantija Senajā Romā tika izmantota arī, lai identificētu zagļus.

Zīlēšana ar gaiļiem ir pazīstama daudzviet pasaulē, piemēram, Āfrikā zīlē ar melniem gaiļiem vai cīņu gaiļiem. Populāra tā bija arī slāvu tautu vidū. Krievijā vēl 20.gs. sākumā zemnieki mēdza zīlēt ar gaili - no graudiem izveidoja burtus vai novietoja graudu pie katra burta, un, ja vien vistu kungam labpatika graudus uzknābāt, varēja „izlasīt” pareģojumu.

Lasi arī: II Zīlēšana: putnu lidojums un inaugurācija un III Zīlēšana: pēc mājlopu aknām un citām iekšām

Izlasi vēl

Mijkrēslī putni vairs nesaredz krāsas

Kāpēc Obamas sunim ir sprogaina spalva?

Balto zirgu noslēpums atklāts